NutriBOSS – Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc | Yến Sào | Trà Hoa vàng Tam Đảo | Mật Hoa Dừa Sokfarm | Sâm Nấm Hàn Quốc | Tinh dầu thông đỏ
0

Nghiệm thu cấp nhà nước nhiệm vụ “Hoàn thiện, nâng cấp quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa Cordyceps militaris”

Ngày 31 tháng 12, Hội đồng Khoa học Công nghệ – Bộ KH&CN đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước...